Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om
Vilhelmina Pinan
Starter
Resultat
Registrering
Om Pinan
Regler
Profil
Live Scoring
Kontakta oss

STARTAVGIFTER:

Startavgift: 850:-
Re-entry: 650:- (Max 2)
Banpristävling 150:-

SPELSÄTT/HCP

16 serier europeiskt spelsätt, lottning av startbana.
HCP enligt BITS, Fri spelstyrka (70% av spelstyrka upp till 220) - max 23p/spelare
I banpristävlingen gäller högsta slagning utan hcp.
Ironman kan den vinna som gör en re-entry direkt efter en annan start och därmed spelar 32 serier i rad på samma dag. Ironman räknas alltså även om man tex gör en ordinarie start först och sedan gör två re-entry på samma dag en annan startdag. Då är det de två starterna samma dag som räknas i Ironmantävlingen.

HCP sätts utifrån det HCP som fins registrerat i BITS 2019-12-12

Utländska spelares HCP bestäms av tävlingsledningen utifrån dokumenterat snitt från spelarens land samt snitt baserat på tidigare tävlingar spelade i Sverige.

Tävlingsledningen äger rätten att justera uppenbart felaktiga handikapp, som tyvärr förekommer. Spelare som får sitt handikapp justerat, skall meddelas detta före aktuell start.

PROFIL

Pinan 2019

INSPELNING

10 minuters inspelning innan varje start (inget inspel efter omoljning)

OMOLJNING

Banorna oljas om efter 8 serier.

KLOT:

Det är tillåtet att förändra klotets yta under all officiell inspelning samt i pausen mellan 8:e och 9:e serien under omoljningen. Detta under förutsättning att klotet rentorkas efteråt samt att förändring utförs; - för hand med, godkänd polerings- eller rengöringsprodukt - utanför tävlingsområdet - utan att fördröja tävlingens start. Det är inte tillåtet att under tävlingsspel (i eller mellan övriga serier) förändra ytan på de klot som används i tävlingen. Det är inte heller tillåtet att under tävlingsspel rengöra klotets yta med annat än torr trasa eller motsvarande.

RANGORDNING AV RESULTAT

1. Huvudtävling - Vid lika resultat gäller:
1.2 Högsta resultatet i sista serien
1.3 Högsta resultatet i näst sista serien – osv.
2. Banpristävling - högsta resultat utan HCP. Vid lika resultat gäller:
2.2 Högst antal strike
2.3 Högst antal spärr
2.4 Kan ej spelarna skiljas åt med ovanstående regler delas banpriset lika mellan de spelare som slagit högsta resultatet på respektive bana.
3. Ironman - Vid lika resultat gäller
3.2 Högsta resultatet i sista serien
3.3 Högsta resultatet i näst sista serien – osv.

ÖVRIGT:

Spelare äger rätt att spela i egen tröja eller skjorta. Namn skall då finnas på ryggen.

Varning och/eller poängavdrag kan delas ut för slow bowling.#Enbanafritt

Vid spel på fel bana stryks poängen och slaget spelas om.

Vid spel då en eller flera käglor saknats vid första slaget skall slaget ej räknas utan göras om. Påpekande om att kägla saknats kan göras av spelaren själv, annan spelare, hallpersonal eller tävlingsledning. Påpekande skall göras samband med eller direkt efter slaget och innan fler slag slagits. Tävlingsledningen har bestämmanderätt om oklarheter råder.

Vid fel på scoringen, skall hallpersonal eller tävlingsledning kontaktas för justering. Eventuella protester skall ha inkommit senast 10 min efter aktuell start.

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram tills 2019-12-03 kl. 12.00, därefter tas hela avgiften ut såvida inte spelaren hittar en ersättare till den avbokade platsen.

PRISPENGAR I SEK:

1. 20000:-
2. 10000:-
3. 5000:-
4-5. 2500:-
6-10. 1000:-
11-15. 850:-

Spurtpris (Serie 13-16). 2500:-
Ironman (32 serier). 5000:-
Bästa dam. 5000:-
Bästa Junior (född 1998 eller senare). 2500:-
Bästa 50+ (född 1969 eller tidigare). 2500:-

Banpriser. 1500:-/bana

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.